Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi
 

7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi

(7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND EXHIBITION FOR ROAD TRAFFIC SAFETY)

for English

 

"Bildiri Özeti Gönderim Formu" için tıklayınız 

 
 
Konu Başlıkları
 
 
1.      Karayolu Güvenliği Yönetimi ve Denetimi
 
·         Karayolu Trafik Denetimleri
 
·         Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri
 
·         Teknoloji Kullanımı
 
·         Veri Yönetim Sistemleri ve İstatistikler
 
·         Karayolu Güvenliği Politikaları ve Stratejileri
 
·         Karayolu Güvenliği ve Sivil Toplum Kuruluşları
 
·         Karayolu Trafik Hukuku
 
·         Karayolu Güvenliği ile İlgili Kurum, Kuruluş ve Sektör Çalışanlarının Eğitimi
 
 
2.      Güvenli Yollar ve Ulaşım
 
·         Yaya ve Bisiklet Odaklı Trafik
 
·         Şehir Planlaması ve Ulaşım
 
·         Altyapı ve Mühendislik
 
·         Karayollarında Risk Faktörleri
 
·         Toplu Taşıma Sistemleri
 
·         Karayolu Güvenliği ve Yaşam Kalitesi
 
·         Akıllı Ulaşım Sistemleri
 
·         Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 
 
3.      Güvenli Araçlar
 
·        Aktif ve Pasif Güvenlik Sistemleri
 
·        Lastik Güvenliği
 
·        Kaza Önleyici Sistemler
 
·        Teknik Muayene ve Denetim
 
 
4.      Güvenli Yol Kullanıcıları
 
·        Yaya ve Korunmasız Yol Kullanıcılarının Güvenliği
 
·        Sürücü Eğitimi ve Sürücü Belgeleri
 
·        Karayolu Kullanıcılarının Eğitimi (Bilgilendirme ve Bilinçlendirme)
 
·        İletişim, Medya ve Kampanyalar
 
·        Trafik Psikolojisi
 
·        Din ve Trafik
 
 
5.      Kaza Sonrası Müdahale
 
·        Kazalara Müdahale ve İlk Yardım
 
·        Acil Yardım ve Travma Sonrası Müdahale
 
·        Trafik Kaza Analizi ve Bilirkişilik
 
·        Karayolu Trafik Kazaları ve Sosyo-ekonomik Sonuçları
 
·        Adli Tıp
 
·        Psikolojik Yardım
 
olarak belirlenmiş olup, bildiriler bu konulardaki sorunlar, gereklilikler ve çözüm yollarını içerecektir.
 
 
 SEMPOZYUM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER
 
      Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi                       : 16 Eylül 2016          (Cuma)
 
      Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi             : 30 Eylül 2016          (Cuma)
 
      Bildiri Tam Metnini Gönderme Son Tarihi          : 19 Ekim 2016          (Çarşamba)
 
      Sempozyum Tarihleri                                             : 17-18-19 Kasım 2016 (Perşembe, Cuma, Cumartesi)
 
Not: Kongreye katılım ücretsiz olup, duyurulara “Kongreye Katılmayanların Bildirileri, Bildiriler Kitabında Yayınlanmayacaktır” şeklinde not düşülecektir.
 
 
 
BİLDİRİ ÖZETLERİ İÇİN KURALLAR                    
 
FORMAT:
 
Her bildiri özeti, giriş, yöntem ve sonuçlardan oluşmalıdır. Bildiri özetleri Türkçe yazılmalı ve bir sayfayı geçmemelidir. Özetler bir standart sayfaya (A4) sığacak şekilde hazırlanmalıdır. Bildiri özetleri, 400-500 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Times New Roman 12 pt. yazı karakteri ile, tercihen WORD belgesi olarak hazırlanmalı, ayrıca en az 2 anahtar kelime/kavram içermelidir. Sayfanın kenar boşlukları, sağdan, soldan, üstten ve alttan 2.5 cm. olarak ayarlanmalıdır. BAŞLIK ortalanmalı, tüm harfleri büyük ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boş bırakılarak yazarlar sıralanmalıdır. Bir bildiride beşten fazla yazar sıralanmamalıdır.  Sempozyuma sunulmak üzere başvurulan bildiri sayısının aynı isimle (tek veya ortak) en fazla 2 bildiri özeti ile sınırlı olacaktır. Yazarların önce soyadları, sonra adları yazılmalı, bunlardan sonra kurum, şehir ve ülke bilgileri eklenmelidir. Bildiriyi sunacak kişinin adı kalın (bold) ve italik (italic) olarak belirgin hale getirilmelidir. Bu kişi, sunumla ilgili tüm bilgilerin gönderileceği kişi olacaktır. Yazarlardan sonra bir satır boşluk bırakılarak özet metni, tek satır aralığı ile metin sıkıştırılmadan yazılmalıdır. Bildiri özeti ile birlikte, slâyt, herhangi bir referans veya ek gönderilmemelidir. Unvan, adres ve kod eklenmemelidir. Cümle başında kelime ile yazılması gereken numaralar dışındaki tüm numaralar standart rakamlarla yazılmalıdır. Standart kısaltmalar ve semboller kullanılmalıdır. Kısaltmalar ilk kez kullanıldığında tanımlanmalıdır. Basit tablolar ve bilgisayarla hazırlanmış veya siyah mürekkeple çizilmiş grafikler, ayrılan alana sığdığı takdirde eklenebilir. Bildirilerin sözlü sunum veya poster şeklinde yapılacağı başvuru sahibince belirtilecektir. Bildiri özeti gönderildikten sonra herhangi bir değiştirme kabul edilmeyecektir.  
 
Tam metinler için yazım kuralları www.karayolutrafiksempozyumu.org internet adresinden öğrenilebilecektir.
 
 
ÖZET GÖNDERİM VE TEYİDİ:
 
Bildiri özeti yukarıda tarif edildiği şekilde standart kelime işlemci yazılımı kullanılarak hazırlanmalıdır. Gönderilen her dosya birinci sayfasında bildiri özetini, sonraki sayfada ise Bildiri Özeti Gönderim Formu’nda bulunan yazar bilgilerini içermelidir (tam isim, posta adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresleri).             Bildiri özetleri ve bildirilerin doğrudan Bilim Kurulu sekretaryasının e-posta veya adresine gönderilmesi veya teslim edilmesi, 16 Eylül 2016 tarihi mesai bitimine kadar bildiriler@karayolutrafiksempozyumu.org e-posta adresine gönderilmelidir. Her bildiri yalnızca bir kez, elektronik ortamda gönderilmelidir. Faks veya posta yoluyla gönderilen özetler kabul edilmeyecektir. Eğer bildiriniz gönderildikten sonra 10 gün içinde sempozyum ofisinden herhangi bir yanıt alamazsanız lütfen sempozyum ofisi ile iletişime geçiniz.
 
 
BİLDİRİ ÖZETİ DEĞERLENDİRİLMESİ:
 
Son gönderim tarihinden önce gönderilen tüm bildiriler bilimsel açıdan ve sempozyuma uygunluğu bakımından hakemler tarafından değerlendirilecek ve Program Komitesi yazarın tercihine göre bildiriyi sempozyum programına poster veya sözlü sunum olarak dahil etmeye çalışacaktır. Ancak bildirilerin sempozyum programına alınması kesin değildir.  
 
Bildiri kabulünün iki aşamada gerçekleştirilecektir.
 
a.       Birinci aşamada bildiri özetinin, hakem/hakemler tarafından değerlendirilmesi, özeti kabul edilenlerden tam metin istenmesi,
 
b.      Tam metinlerin de hakem/hakemlerin değerlendirmesinin ardından kabul edilirse sempozyumda sunulması ve bildiri kitabında yer alması, sağlanacaktır. 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
SEMPOZYUM DİLİ:
Sempozyumun resmi sunum ve oturum dili Türkçe’dir. (Yabancı katılımcılar için İngilizce olacak)
 
SEMPOZYUM YERİ:
17-18-19 Kasım 2016 tarihlerinde Congresium (ATO Kongre Merkezi) – ANKARA
 
NOT: Sempozyuma katılımcı ve dinleyici olarak katılacaklardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.
 
Sempozyum İletişim Ofisi:
1. ADRES
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Polis Akademisi Başkanlığı
Araştırma Merkezleri Başkanlığı Anıttepe - ANKARA
(Tel: 0312 462 90 93 –Faks: 0312 462 90 95)
 
2. ADRES
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Trafik Hizmetleri Başkanlığı 
Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı                                                       
Dikmen Cad. No:11 O Blok K:5                             
Dikmen-ANKARA                                                  
(Tel: 0312 462 21 74 –Faks: 0312 462 21 99)
 
                                                                                
 
                                                                                             
 
Bildiri özetleri ve tam metinlerin gönderilebileceği e-posta adresleri:
 
E-posta: info@karayolutrafiksempozyumu.orgBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
 
 
 
 
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • PEKAY
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS