Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Standart Dışı Plaka Kullanımı Hakkında Yeni Düzenleme
 
29 Ekim 2016 tarihli 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 20’nci ve 21’inci maddeleri ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 23’üncü ve 131’inci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
Buna göre;
Tescil plakası araç üzerinde bulunmayan veya farklı yere takan sürücülere 95 Türk Lirası idari para cezası verilir.  Araç bilgileri doğrulanıncaya ve plaka uygun yere takılıncaya kadar araç trafikten men edilir.
Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 427 Türk Lirası idari para cezası verilir 7 gün süre tanınır. Bu süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler hakkında 876 Türk Lirası idari para cezası verilir ve tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye 1.763 Türk Lirası idari para cezası verilir ve tescil plakası takılıncaya kadar araç trafikten men edilir.
            Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5.191 Türk Lirası idari para cezası verilir ve araç trafikten men edilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır.
            Basılı kâğıtlar ve tescil plakalarının yetkilendirilenler dışında basımını veya dağıtımını yapanlara 10.383 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır.
hükümleri yer almaktadır.
           Ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik kapsamında, yeniden belirlenen ve 03/07/2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan "Araç Muayene Kusur Grupları" içerisinde Yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere uygun olmayan plakalar, araç muayenesi sırasında "Ağır Kusur" olarak kabul edilecek ve plakalar standartlara uygun duruma getirilinceye kadar araçların muayenesi yapılmayacaktır. 
            Sahte ve standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai hükümlülükleri vardır suça ortak olma!
            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • PEKAY
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS