Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
 
 
 
 
 
TRAFİK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 5. maddesinde değişiklik yapan ve 17 Ekim 1996 tarihinde yürürlüğe giren 4199 Sayılı Kanun ile; Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.
 
Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından yürütülür. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez, bölge, il ve ilçe trafik zabıtası kuruluşları, Trafik Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı olarak çalışır. (Değişik: 17.10.1996/4199/3.madde)
 
2918 sayılı Kanun'da değişiklik öngören ve 17.10.1996 tarihinde kabul edilen 4199 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile kanuna ilave edilen Ek–7 nci maddeye dayanılarak, Trafik Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde;
 
1) Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı,
2) Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı,
3) Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı,
4) Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 
olmak üzere olmak üzere 3 daire başkanlığı, 1 merkez müdürlüğü kurulmuştur.
 
Bu birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ise, “Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin 17-77. maddeleri ile belirlenmiştir. Daha sonra gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda, 20.10.2006 tarihinde yapılan ve Bakanlık Onayı ile yürürlüğe giren değişikliklerle, söz konusu yönetmelik son şeklini almıştır.
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS