Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Ünivertsitelerde Yapılan Akademik Çalışmalarda Kullanılmak Üzere Veri Talebi
   
         Trafikle ilgili yapılacak akademik çalışmalarda kullanılmak ve neticesinin trafik sorununun çözümüne katkı sağlaması amacıyla veri talebinde bulunanların taleplerinin karşılanabilmesi için;
 
1)      Bilgi talebinin bağlı bulunulan Üniversite Rektörlüğü aracılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılması,
 
2)      Yapılacak akademik çalışmanın (proje, ödev, tez çalışması vb) adının, amacının, talep edilen bilgilerin açıkça belirtilmesi,
 
3)      Talep edilen bilgilerin Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanında mevcut olması, ilgili mevzuat çerçevesinde verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmaması, verinin iş ve zaman kaybına neden olabilecek ayrıntılı bir çalışma gerektirmemesi ve Emniyet Genel Müdürlüğünce uygun görülmesi,
 
4)      Talep edilen bilginin, talep sahibi dışında herhangi bir özel veya tüzel kişiliklerce kullanılmamasını ve bu bilginin yalnızca söz konusu akademik çalışmada kullanılmasını, yapılan akademik çalışma sonucunun Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılmasını taahhüt eden aşağıdaki taahhütnamenin imzalanarak Rektörlük aracılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
 
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • KGYS